Ändra språk

Historik

Från den 1 april 2008, har sonen John Jörgensen övertagit aktiemajoriteten i Dan-Special och
är nu verkställande direktör i verksamheten.

Dan-Special A/S blev grundat 1981 av Bent Jörgensen. Företaget startade i äldre lokaler
men utvecklingen medförde snabbt byggnation av nya anpassade lokaler samt till investering
i ny teknologi och utökning av maskinparken.

Dan-Special  har nyligen genomgått ett generationsbyte till sonen John Jörgensen som 1981
startade sin karriär i verksamheten som lärling. John blev utbildat som verktygsmakare hos Danfoss A/S och har sedan kompletterat sin utbildning med ledarskapskurser. Detta tillsammans med många års erfarenhet från verksamheten ger John Jörgensen goda förutsättningar för att driva verksamheten vidare. John har fram till det planerade generationsskiftet fungerat i rollen som teknisk direktör.

 

Dan-Special

Dan-Special